ނަރުހުންގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު


މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ނަރުހުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު (އިސްލާޙު 1)
  • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
  • pdf / 2.8 MB
އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ
  • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
  • docx / 45 KB
A1 ޝީޓު ނަމޫނާ
  • ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2023
  • docx / 31.5 KB
A2 ޝީޓު ނަމޫނާ
  • ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2023
  • xlsx / 21.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް