ނަރުހުންގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު


މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ
  • ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2023
  • docx / 45.3 KB
A1 ޝީޓު ނަމޫނާ
  • ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2023
  • docx / 31.5 KB
A2 ޝީޓު ނަމޫނާ
  • ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2023
  • xlsx / 21.1 KB
ނަރުހުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2023
  • ތާރީޚް: 21 ޖޫން 2023
  • pdf / 4 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް