ނަންބަރު: 2020/15

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް

ތާރީޚް

12 މާޗް 2020މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް