ނަންބަރު: 188-OD/CIR/2020/45

ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ 'މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތައް' ބަލަހައްޓަވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

18 މާޗް 2020ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް