ނަންބަރު: 188-OD/CIR/2021/129

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު (9 ވަނަ އިސްލާޙު) އަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސައިލުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް