މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސެލަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ތާރީޚް

22 ޖޫން 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު
  • ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2022
  • pdf / 421.4 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް