ނަންބަރު: 2022/18

މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ބަދަލު އިމާމުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022 އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

09 ޖޫން 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް