ނަންބަރު: 2022/11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި ކޮލެޖްތަކުން ދޫކުރަމުން އަންނަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ލިޔުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލައިގަތުން

ތާރީޚް

28 އޭޕްރީލް 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2022/11
  • ތާރީޚް: 28 އޭޕްރީލް 2022
  • pdf / 256.6 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް