ނަންބަރު: 2020/30

"ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު" އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން

ތާރީޚް

22 އޮކްޓޯބަރ 2020ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް