ނަންބަރު: 2023/5

"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގެ ތެރެއިން 1 މޭ 2023 ގައި ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހިޖުރަކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

07 މެއި 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް