ނަންބަރު: 2023/4

"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގެ ތެރެއިން 1 މާރިޗު 2023 ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު ކަމުގައިވާ "ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮފެޝަނަލްސް" ގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސް އަށް މުވައްޒަފުން ހިޖުރަކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

14 މާޗް 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް