ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅުވައިގެން މީޑިއާގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ތާރީޚް

25 ޖުލައި 2018ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް